Telefon: +420 604 859 599

Cestovní pojištění

Nyní se zvýšeným limitem na léčebné výdaje až na 5 miliónů Kč za osobu!

 

Pro Vaši cestu do zahraničí  Vám nabízíme sjednání balíčku cestovního pojištění Kooperativa pojišťovna a.s. za zvýhodněnou cenu, a to v tomto rozsahu s následujícím limitem na každou pojištěnou osobu:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí - limit 5 000 000 Kč/osobu. Platí rovněž pro případ onemocnění Covid-19, s tou podmínkou, že navštívená země je dle semaforu ministerstva zdravotnictví ČR v zelené nebo oranžové zóně. 

V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:

Asistenční služby:

Úrazové pojištění:

Pojištění zavazadel - limit 30 000 Kč/osobu

Pojištění odpovědnosti - limit 4 000 000 Kč/osobu

Pojištění na storno - 80% ze stornopoplatku - limit 15 000 Kč/osobu. Týká se i v případě zrušení účasti z důvodu onemocnění Covid-19

Od května 2021 byl přidán do výčtu důvodů s nímž je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění u pojištění STORNO další. Všem pojištěným z pojistných smluv cestovního pojištění platných a účinných v době trvání tohoto příslibu, které obsahují pojištění STORNO, proto poskytne pojišťovna pojistné plnění i z pojistných událostí spočívajících ve vzniku nároku poskytovateleči zprostředkovatele cestovní služby na stornopoplatek za zrušení cestovní služby z následujícího důvodu:

preventivní karanténa nařízená osobně pojištěnému nebo spolucestujícímu rozhodnutím příslušného správního orgánu ČR či lékařem v ČR, která končí nejdříve v den plánovaného odjezdu z ČR. Pojištění se nezvtahuje na případy plošně nařízené karantény, tj. např. v celém státě, kraji, okresu či obci. 

Veřejný příslib pojišťovny Kooperativa a.s. k pojištění storna z důvodu nařízené karantény

Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní sport. Úplné znění pojistných podmínek je k dispozici v cestovní kanceláři a je součástí pokynů k zájezdu nebo pobytu. Rovněž si je můžete stáhnout zde.

Cena pojištění:

Rozhodující je dosažený věk pojištěné osoby v průběhu zájezdu nebo pobytu.

 

Vyjádření pojišťovny Kooperativa k rozsahu cestovního pojištění v létě 2022:

 

Kooperativa a.s. bude v zeleně a oranžově označených tzv. bezpečných zemích hradit z pojištění léčebných výloh i pojistné události související s onemocněním COVID-19. V případě, že cílová země bude zařazena mezi červeně označené země, pak je možno si pojištění léčebných výloh individuálně přikoupit.

Ministerstvo zdravotnictví pravidelně vyhodnocuje data ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí) a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Z případných škod z pojištění nevyužité cestovní služby jsou s titulu obecné výluky na epidemii/pandemii škody nelikvidní. O případném umístění do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady na pobyt v karanténě.

Cestovní pojištění se nevztahuje na náklady na tento pobyt ani na náhradu ušlé mzdy v souvislosti s karanténou, náklady na prodloužené parkování na letišti, náhradní dopravu do ČR, letenky apod.

 

Ke stažení