Telefon: +420 604 859 599

Cestování v době koronaviru

Informace k cestování do Itálie:

 

Pro cestující z ČR je povolen vstup s tzv. zeleným certifikátem covid-19 (jako rovnocenné jsou uznány i národní certifikáty států EU či třetích zemí). Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat tyto skutečnosti:

 • ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (musí se jednat o vakcínu schválenou EMA – pozor, v případě dvoudávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky!),
 • v případě prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu),
 • všichni cestující včetně očkovaných musí mít negativní PCR (ne starší jak 72 hodin) nebo antigenní test (ne starší 48 hodin).

Aktuální nařízení platné do 31.1.2022: Neočkovaní musí mít antigenní test ne starší 24h nebo PCR ne starší 48h test a podrobit se 5-denní karanténě. 

Děti do 6 let nepotřebují nic. Neočkované děti 6-17,99 pokud jsou v doprovodu očkovaného/uzdraveného rodiče, který nepodléhá karanténě, nemusí do karantény - musí mít laboratorní antigenní test ne starší 24h nebo PCR test 48h.

Pozor! Platnost vakcinace je v Itálii nově 9 měsíců.

Od 16. 12. 2021 do 31. 1. 2022 se musí VŠICHNI přijíždějící z EU, tj. i očkovaní a uzdravení, prokázat antigenním testem ne starším 24 hodin nebo PCR testem ne starším 48 hodin. 
Pro VSTUP do Itálie od 16. 12. musí mít test i děti od šesti let. Děti ve věku od 6 do 17 let (do dovršení 18. roku), pokud jsou v doprovodu očkovaného/uzdraveného rodiče, který nepodléhá karanténě, rovněž do pětidenní karantény nepůjdou. Důležité je i to, že se musí jednat o rodiče, nikoliv o prarodiče nebo jen o doprovázejícího dospělého (např. učitel...).

Od 10. 1. 2022 budou prováděny namátkové testy na některých hraničních přechodech – při pozitivním výsledku povinná karanténa 10 dní ve státem určeném hotelu (úhrada ubytování cestujícím).

SLUŽBY V ITÁLII: v Itálii nemusí pro SLUŽBY předkládat test/očkování/prodělání děti do 12 let. Nad 12 let jej musí předkládat. Tedy neočkované děti 12–18 let, jež neprodělaly covid-19 v posledních 180 dnech, se sice do Itálie na výjimku viz výše mohou s rodiči dostat, ale nemohou se tam ubytovat ani si koupit například skipas.

Cestující musí předložit písemné potvrzení o negativním výsledku testu v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu.

Formulář:

Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF). dPLF musí být vyplněn před odbavením na let, číslo sedadla lze editovat později. Po vyplnění formuláře obdrží cestující e-mailem dPLF ve formátu PDF s individuálním QR kódem, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat (elektronicky nebo vytištěný v PDF). Formulář doporučujeme vyplnit nejpozději den před odletem.

Návrat zpět do ČR:

Dle nařízení vlády ČR je před návratem do České republiky nutné podstoupit PCR test (jehož provedení není na začátku cesty starší 72 h) nebo antigenní test (provedení není starší než 48 h) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Po návratu do ČR musí cestující předložit PCR test provedený v ČR 5. až 7. den od příletu zpět.

Děti do 12 let jsou osvobozeny od testování.

Výjimka z testování občanů ČR pro návrat do ČR:

Pokud předložíte vytištěné písemné lékařské potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v anglickém jazyce, ve kterém váš lékař potvrdí, že:

 • nemáte klinické známky onemocnění covid-19,
 • prokazatelně jste prodělali onemocnění covid-19,
 • z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
 • od prvního pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní,

vytištěný národní certifikát v anglickém jazyce o očkování proti onemocnění covid-19, přičemž uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od završení vakcinace,
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace očkovací látky,

pak při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:

 • test před odjezdem v destinaci (pokud ho nevyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země),
 • případně test po příjezdu do ČR.

Děti do nedovršených 6 let jsou osvobozeny od testování.

Důležité upozornění: výjimka z testování v destinaci před odjezdem zpět do ČR neplatí, pokud potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 vyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země. Vstupní podmínky se mohou měnit, vždy si prosím ověřte tuto informaci těsně před odjezdem/příjezdem u CK nebo u dané přepravní společnosti.

S dotazy ohledně lékařského potvrzení se prosím obracejte na Ministerstvo zdravotnictví ČR, které toto rozhodnutí vydalo.

V případě individuální dopravy je možnost provést PCR test až po příjezdu do ČR a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od návratu. 

Do výsledku testu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS.

Formulář:

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář. Výjimku mají děti do 12 let.

 

Více informací na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí zde.

 

Informace k cestování do Chorvatska: 

Cestování a podmínky vstupu do Chorvatska - aktuálně | Velvyslanectví České republiky v Záhřebu (mzv.cz)

 

Informace k cestování do Maďarska:

Maďarsko: aktuální informace o opatřeních v souvislosti se šířením koronaviru (COVID-19) | Velvyslanectví České republiky v Budapešti (mzv.cz)