Všechny aktuální informace neustále monitorujeme, v případě nutnosti budeme reagovat v souladu s nařízením vlády ČR a MZV ČR nebo italských úřadů. Aktuální informace viz web Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz.

Chceme všechny naše klienty ubezpečit, že jejich svěřené prostředky jsou u nás v bezpečí i v případě zhoršení dalšího stavu. Hospodaření naší firmy je dlouhodobě velmi odpovědné, současný problém se šířením koronaviru naši další činnost nijak neohrožuje. Jsme rovněž zajištěni pro podobné případy jako je aktuální propad kurzu české koruny vůči Euru, proto garantujeme, že k žádnému zvyšování cen nedojde. 

 

Odpovědi na často kladené dotazy:

Jedeme na dovolenou až v létě. Máte informace jak bude situace vypadat?

Aktuálně vyhlášená karanténa v Itálii je platná do 3.4.2020, nouzový stav v ČR do 12.4.2020. Vývoj nelze v danou chvíli předvídat, ale pečlivě sledujeme prohlášení a doporučení Ministerstva zahraničních věcí (MZV), Světové zdravotnické organizace a příslušných úřadů a dle jejich instrukcí a doporučení bychom dále postupovali. Věříme, že se v následujících měsících před hlavní sezónou podaří situaci vyřešit a vám nebude nic bránit užít si naplánovanou dovolenou.

Mohu zájezd nebo pobyt stornovat zdarma?

Obava plynoucí z výskytu koronaviru v oblasti, kam má klient cestovat, není důvodem pro uznání bezplatného odstoupení od smlouvy, pokud se jeho pobyt koná mimo dobu aktuálně vyhlášené karantény v Itálii a nouzového stavu v ČR (např. v červnu nebo v červenci). V žádném z nabízených letovisek se dosud žádná nákaza neobjevila, proto předpokládáme, že během Vašeho letního pobytu v žádné naší destinaci nebudou nijak omezeny služby a nebude docházet k ohrožení zdraví. Klienty, odjíždějícími v nejbližších termínech, budeme kontaktovat s návrhem přesunu termínu na pozdější termín. Každý klient má samozřejmě nárok na odstoupení od smlouvy o zájezdu dle platných smluvních podmínek, a to kdykoliv bez udání důvodu storna, viz smluvní podmínky. Až do 60. dne před nástupem na pobyt účtuje naše cestovní kancelář pouze základní 10% stornopoplatek z celkové ceny. 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve svém stanovisku k nároku na osvobození od stornopoplatku uvádí: „Čeští zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, mohou podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení stornopoplatků. Ovšem pouze v případě, pokud v místě pobytu, nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly tyto mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu.“

 

Na svých webových stránkách Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí (doslovný přepis):

1. Cestovní kancelář mi po zrušení zájezdu nabízí namísto vrácení peněz poukaz na zájezd (voucher). Má na to právo?

Cestovní kanceláře mohou poukazy jako jednu z alternativ pro řešení nastalé situace nabízet. Poukazy na zájezd jsou chráněny pojištěním pro případ úpadku cestovní kanceláře a zákazníci se tedy nemusí obávat je přijímat. Proto přijímaní voucherů jako rozumné řešení zákazníkům doporučujeme.
 
Zákazníci by měli brát v úvahu, že v důsledku současné tíživé situace neztratili pouze možnost odjet na svůj zájezd, ale také to, že na cestovním ruchu je existenčně závislých mnoho zaměstnanců, jejich rodin i podniků. I s nimi je třeba být v současné těžké době solidární. Přijetí poukazu zákazníkem je rozumným řešením současné situace, které respektuje oprávněné zájmy obou stran.

2. Mám zaplacený zájezd do některé ze zemí, která je na seznamu států světa s vysokým rizikem přenosu nákazy. Odjezd na zájezd má být uskutečněn v nejbližších dnech. Mohu na tento zájezd odjet?

Nikoliv, na zájezd do zahraničí odjet nyní nemůžete. Zákazník i cestovní kancelář mohou od smlouvy o zájezdu odstoupit. Cestovní kancelář je povinna Vám v takovém případě vrátit celou cenu zájezdu, pokud se nedohodnete na jiném oboustranně přijatelném řešení, např. na vydání poukazu na zájezd (voucheru), posunutí zájezdu na jiný termín anebo jinak. Pro aktuální informace o cestování doporučujeme sledovat internetové stránky ministerstva zahraničních věcí.
 
3. Mám zaplacený zájezd do některé ze zemí, která je na seznamu států světa s vysokým rizikem přenosu nákazy. Odjezd na zájezd má být uskutečněn později (v létě, na podzim…). Mohu tento zájezd zrušit bez platby odstupného?

Ne. Chcete-li odstoupit od smlouvy teď, má cestovní kancelář právo zaplacení odstupného. Pokud však v době odjezdu bude do dané země stále platit zákaz vycestování (nebo zákaz vstupu), měla by Vám cestovní kancelář v případě odstoupení od smlouvy jeho cenu vrátit, případně se můžete dohodnout na jiném přijatelném řešení pro obě strany, např. voucher viz odpověď 1
 
4. Na jakém jiném řešení se mohu s cestovní kanceláří dohodnout?
 
Vedle výše zmíněných poukazů na zájezd (voucherů) se mohou zákazníci s cestovními kancelářemi dohodnout i na řadě jiných řešení. Tím nejjednodušším je změna termínu zájezdu. Zájezd tak zákazník může realizovat po ukončení stávající krizové situace. Dohodnout se lze s cestovní kanceláří také na změně místa určení cesty nebo pobytu – zájezdové destinace (zaplacená cena zájezdu bude sloužit k úhradě ceny nového zájezdu). 
 
Apelujeme na zákazníky, aby byli solidární se spoluobčany existenčně závislými na podnikání v cestovním ruchu a aby postupovali s trpělivostí a pochopením pro situaci, v níž se nacházejí druzí. Pokud to okolnosti dovolují, zákazníkům doporučujeme v maximální možné míře akceptovat také alternativní nabídky služeb cestovního ruchu.

5. Mám zaplacený zájezd do země, která není na seznamu států světa s vysokým rizikem přenosu nákazy. Mám možnost tento zájezd zrušit bez zaplacení odstupného?

V případě uzavření hranic a nemožnosti vycestovat z ČR ano. Pokud by uskutečnění zájezdu bylo možné, je pro odstoupení od smlouvy bez zaplacení storno poplatků třeba doložit, že v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu.

 

Důležité odkazy:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR